Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search
  УЧЕБНИ ПРОГРАМИ  

Училищните програми са съобразени с изискванията на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на Република България за класовете по български език, литература и история. С лицензирането на училището през лятото на 2010 година, свидетелствата, издадени от училището и носещи подписа  посланика на България в САЩ се признават в България. Децата, които завършват нашето училище, могат да продължат обучението си в България без необходимост от приравнителни изпити. Училището провежда класове по български език и литература, роден край и история.

Задължителните учебни програми са създадени на базата на изискванията на МОМН за езиково обучение зад граница и следват годишното разпределение в 31 седмици. Тази учебна година стартира със занимания в следните групи:

 • Детска градина – Начинът на работа е съобразен с възможностите на децата и е на базата на игрови методи. Стимулира се участието на всяко дете в общуването, като се акцентира на граматически правилен изказ.
 • Подготвителна група - Програмата е насочена към представянето на богатството на родния език, като се работи върху активния речник.
 • 1 клас - Обучение в четене и писане като необходими предпоставки за езиково и литературно обучение. В програмата са залегнати начални знания за строежа на езика и на неговите езикови и речеви единици, както и начало на ръкописно писане на българската азбука.
 • 2 клас - Учениците продължават работа по овладяване на българския книжовен език като средство за общуване. Развитие на писмената реч и усъвършенстване на комуникативната компетентност чрез създаване на различни видове съчинения и преразкази.
 • 3 клас - В трети клас учениците продължават да обогатяват знанията си по български език и литература, доусъвършестват ръкописното писане и получават първоначални знания по история на България  в часовете на „Човек и общество”.
 • 4 клас - В четвърти клас се доусъвършества ръкописното писане, обогатяват се знанията по български език, литература и  история на България.
 • 5 клас - Учениците доусъвършестват ръкописното писане, обогатят знанията си по български език, литература и история на България.
 • 6, 7,  8 клас
 • дистанционно обучение - Необходимостта от тази група се налага от широтата на региона, който училището ни в Шарлот има за цел да обхване. Дистанционно домашно обучение се разрешава само с решение на Учителския Съвет. Този начин на обучение ви дава възможност и укрепва връзката между вас и детето ви. Всеки ученик има свой график за занимания и го следва. Кореспонденцията между ученика и училището е веднъж седмично, като очни занятия се провеждат поне веднъж месечно.

***За съществуването на всяка група/клас са необходими минимум 10 ученика в паралелка. При необходимост ще бъдат предлагани смесени класовете за да се достигне минималната бройката ученици.

Извънкласно обучение "Клуб България - отворен за всички желаещи. Извънкласната дейност ще бъде разделена в 3 групи: песни, танци, работилници.

Условия, цени и записване:

Обучението се провежда всяка неделя от 19 септември 2021 до 22 май 2022 година. За подробности погледнете КАЛЕНДАР.

Българското училище в Шарлот получава частично държавно финансиране от държавата. Благодарение на отпуснатата субсидия от държавата таксата за обучение през учебната 2021/22 ще бъде $40 на месец на ученик. Новите ученици ще държат първоначален тест за да бъдат определени техните познания и поставени в подходящата група.

ВАКАНЦИИ, НЕУЧЕБНИ ДНИ:

Българското училище е съобразено с Българските празници и изисквания на МОМН и не следва Американски календар за обучение. Ръководсвото запазва правото си да обявява предварително или по предизвикателство на зимното време допълнителни неучебни дни. За подробности погледнете КАЛЕНДАР.

Bulgarian as a second language for adults

If interested in studying Bulgarian, please email us at principal@bgschoolcharlotte.com.