Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
  НОВИНИ  

     12 септември 2022

1. 
Първи учебен ден: 18 септември е редовен учебен ден, който ще започне с посрещане на учениците с питка за късмет. Учениците ще влязат в своята група/клас, а родителите и ръководството ще проведат кратка родителска среща отвън за: 

-отговор на въпроси
-избор на нов родителски съвет

2. Химн: По желание на родители учебният ден всяка неделя ще започва точно в 10 във всяка стая с химна на България! 

3. Прием: Всички нови семейства трябва да попълнят пълния комплект документи: Liability form, Membership application, Non discrimination policy, които ще получите в сградата на училището

4. Такси: Таксата гарантира място на ученика, материали, професионални уроци и помощ от учители. Новата такса за учебната година ще бъде $50 за месец. Решението да увеличим ставката не е лесно, но е необходимо, за да балансираме финансовите приходи и разходи. Увеличението е минималното, което е необходимо да запазим този баланс, като то няма да донесе допълнителен приход за училището, а ще запази настоящият баланс.

Плащания-тази година ще имате две възможности за плащане (без помесечно):

·        Половин учебна година-$225.00(cash, check); $(227.25 Zelle-това е сумата, ако използвате този метод)

·        Пълна учебна година- $450.00(cash, check); $(454.50 Zelle-това е сумата, ако използвате този метод)

       Zelle info: BG Carolinas INC   704-267-1090     Hristo Maslinkov

          Разпределение на таксата: Учебните занятия са 31 седмици съгласно Постановлението от министерството, което прави 8 месеца и половина. Таксата е изчислена за 9 пълни месеца, като половината сума за последния месец ще се използва съвместно с родителския съвет за тържествата през годината.

      Ако имате идеи за спонсорство на училището и българската общност моля споделяйте. 

          Напомняне: За родителите с повече от две деца се предвижда 20% отстъпка за всяко дете над тази бройка ( напр 3 деца 50-50-40, 4 деца 50-50-40-40).

             

5. Дарения: Българското училище приема дарения. Списък с идеи за дарения, подготвен от учителите, може да намерите тук -  Amazon Wish List


6.  Отсъствия: Съгласно изискванията на МОН, за да получи ученикът удостоверение за завършено обучение, трябва да присъства 75% от класовете през учебната година (от 31 учебни седмици да има 23 присъствия без закъснения). При основателни причини (молим ви да уведомите съответния учител предварително), може да работят самостоятелно в къщи, следвайки инструкции от Гугъл класна стая и прикачвайки всички материали над които сте работили извън клас.

 

7. Закъснения: Те затрудняват учебния процес и разконцентрират учениците. Ние сме там за няколко часа в неделя и ако те пропуснат 15 минути губят и пречат на останалите деца в процеса на учене.

8. Напомняне за Алергии: NO PEANUTS! Не носете фъстъчени продукти!

9. Позиция учител: Търсим желаещи да изградят следващата генерация будители. Ако имате интерес и желание, свържете се с нас, за да можете през тази учебна година да бъдете в класните стаи, да наблюдавате, помагате и добивате необходимия опит за работа с деца. 

10. Извънкласна дейност: Работилници/танци ще започнат от октомври.

11.  Календар: 2022/2023 Календар

12.  Материали: Учебници не са пристигнали от България! Очакват се да пристигнат в офисите на   Малинчо в Ню Джърси до края на септември.  

13.  Избори: Напомняме на всички, че 2 октомври е неучебен ден и  сградата на училището ще бъде предоставена на избирателната комисия за провеждане на парламентарни избори.